diplomski rad
Povezanost sportskorekreacijskih aktivnosti sa studentskim procjenama samoefikasnosti i zadovoljstva životom

Kristina Renjak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet