završni rad
Prirodoslovna edukacija djece predškolskog uzrasta na primjeru izrade herbarija na području grada Zlatara

Monika Rogina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet