diplomski rad
Konvencija o pravima djeteta – kako ju predočiti predškolskom djetetu

Karolina Kuharić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet