Pages

ADHD u djece predškolske dobi
ADHD u djece predškolske dobi
Tatjana Kokot
Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću- ADHD jedan je od najučestalijih dječjih teškoća u razvoju. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakterizira povećana hiperaktivnost, nepažnja te impulzivnost. O njemu ovisi kvaliteta života i konstantno je prisutan u dječjoj dobi. Dijete kojem je dijagnosticiran ADHD ne može mirno sjediti, nemirno je, stalno se mora kretati, teško se koncentrira, udara drugu djecu, teško kontrolira nagone, impulzivno je. Djeca s...
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Katrina Šagadin
U današnje vrijeme ljudi postaju svjesniji da agresivnost kod djece postaje sve veći problem i sukladno tome posvećuju joj više pažnje. Provedena su mnoga istraživanja koja nam nastoje objasniti uzroke nastanka agresivnog ponašanja i pomoći u svladavanju tih problema. Osnovna podjela uzroka je na biološke, psihičke i socijalne faktore pri čemu su biološki faktori odgovorni za rani razvoj agresivnosti, a njen daljnji razvoj određen je psihosocijalnim faktorima. Agresivnost...
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Suzana Matejaš
SAŽETAK U ovom radu naglasak je na teoretskoj konstrukciji pojma agresivnosti kod djece rane i predškolske dobi, obiteljskoj pozadini i uzrocima takvog ponašanja. Pokušavaju se dati konkretni odgovori na pitanja, kako kao odgojitelj prevenirati takva ponašanja u odgojnoj skupini te kako reagirati ako ipak dođe do agresivnih ispada. U osnovi je agresivnost nagon koji se, ako je odgojem oplemenjen, pretvara u borbenost i hrabrost, a ako nije dovodi do nasilja prema osobama,...
Agresivnost kod djece školske dobi
Agresivnost kod djece školske dobi
Sarah Bećirović
U današnje vrijeme agresivnost u školi je sve učestalija i sve više uznemirava cjelokupno društvo. Škola se sve više pretvara u obrazovnu instituciju pri čemu se najviše inzistira na učenikovom znanju zaboravljajući na prijeko potreban odgoj djece i izgrađivanje njihovih stavova. Za učitelje i roditelje agresivno ponašanje djeteta veliki je problem i stvara velike poteškoće kako u nastavi, tako i domovima te djece. Stoga se stalno traže načini kako pomoći agresivnom...
Agresivnost u predškolskoj dobi
Agresivnost u predškolskoj dobi
Mirna Mikuljan
Pojam agresije možemo pronaći u svakodnevnom govoru te je ona vrlo složen fenomen koji se istraživao kroz dugi niz godina i iznosio kroz različite teorije. Pregledom definicija i teorija agresivnosti saznajemo da se većina autora slaže da agresija predstavlja nanošenje štete nekoj drugoj osobi, ali se svi autori ne slažu je li agresija izvedena s nekom namjerom. Najvažnije teorije kojima smo posvetili pažnju su instinktivističke teorije, situacijske teorije, teorije...
Alkoholizam u mladih
Alkoholizam u mladih
Sara Hdagha
Konzumiranje alkohola ima iznimno dugu povijest. Tijekom povijesti alkohol je prisutan u brojnim društvima što se održalo do današnjih dana. No, suvremeno društvo suočava se sa velikim problemom zlouporabe alkohola kod mlade populacije. Mladi počinju sve ranije i sve češće konzumirati alkohol. Stoga je konzumiranje alkoholnih pića postao društveni problem koji treba rješavati na svim društvenim razinama. Najučinkovitije rezultate može dati prevencija jer prevencijom se...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Iva Pušić
Znanstveni članci namijenjeni su određenom području ili struci i posvećeni temama vezanima uz to područje, te pokazuju trendove i iznose najnovija istraživanja i analize. Njima svakako pripadaju i znanstveni članci odgojiteljske struke, pa tako i oni koji se bave nepoželjnim oblicima ponašanja djece predškolske dobi. Cilj je ovoga završnog rada analiza stručnih termina specifičnih za navedenu tematiku odgojiteljske struke i stila izražavanja u odabranim znanstvenim člancima na...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Ivana Pavlović
Znanstveni članci uglavnom pripadaju određenom polju ili struci te govore o problematici vezanoj uz to područje. Čitajući članke, kroz analizu određenih tema, doznajemo koja su aktualna istraživanja i trendovi prisutni. Budući da odgojiteljska struka u novije vrijeme dobiva sve veći značaj, objavljuju se brojni članci vezani uz navedeno područje. Kompleksnost odgojiteljske struke očituje se u neiscrpnim temama vezanima uz rast i razvoj djeteta rane i predškolske dobi. Sukladno...
Anglizmi u medijima
Anglizmi u medijima
Romana Kišić
Autorica pristupa anglizmima u hrvatskom jeziku služeći se korpusom skupljenim iz medijskog nazivlja, područjem u kojem je zabilježen velik broj anglizama. To područje je odabrano jer su anglizmi u njemu često upotrebljavani, što zbog dolaska novih riječi, što zbog samih medija koji imaju veliku ulogu u širenju stranih riječi. Upravo su anglizmi odabrani za analizu jer engleski jezik danas se ubrzano širi, svakodnevno smo mu izloženi, a ...
Apstraktni ekspresionizam i Jackson Pollock
Apstraktni ekspresionizam i Jackson Pollock
Matea Herceg
Apstraktni ekspresionizam je američki umjetnički pokret nastao poslije 2. svjetskog rata. Postigao je svjetski utjecaj te postavio New York u središte zapadnog umjetničkog svijeta, preuzevši ulogu Pariza. Pojam „apstraktni ekspresionizam“ uvodi 1929. godine američki muzeolog i povjesničar umjetnosti Alfred H. Barr Jr, u vezi s djelima Wassilya Kandinskog. Svoj procvat doživljava 1940-ih u New Yorku kada je nova generacija američkih umjetnika počela isplivavati na površinu i...
Asistent u nastavi
Asistent u nastavi
Maja Strnišćak
Tko su zapravo asistenti u nastavi i koja je njihova uloga u obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju, te koje sve uvjete moraju ispunjavati kako bi uopće postali asistenti u nastavi, samo su neka od pitanja na koja se pokušava odgovoriti u ovom radu. Pomoću anketnog istraživanja ispitivalo se kako asistenti doživljavaju svoju ulogu i svoj rad s djecom s teškoćama u razvoju. Istraživanjem se nastojao dobiti uvid u razinu obrazovanja...
Autizam
Autizam
Kristina Mandić
Prema istraživanjima u svijetu četvero ili petero od 10.000 djece pati od razvojnog poremećaja znanog pod nazivom autistični poremećaj. Poremećaj je prvi opisao Leo Kanner 1943. godine. Točan uzrok nastanka autizma još uvijek je nepoznat, stoga se većina stručnjaka priklanja multikauzalnoj etiologiji autističnog poremećaja. Autizam se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Poticanje normalnog razvoja, samostalnosti i socijalizacije, uz slabljenje negativnih oblika...

Pages