Pages

ADHD
ADHD
Dona Sokolović
Sve prisutniji problem u današnje vrijeme je problem djece s poremećajem pažnje i nemirom. Razlog tome su različiti utjecaji okoline koji ponekad poprilično negativno utječu na dijete i njegovu promjenu ponašanja, a često mogu biti okidač za razvoj ozbiljnijih poremećaja. Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) je razvojni poremećaj s izraženim simptomima nepažnje i/ili hiperaktivnosti/impulzivnosti. Kod djece s ADHD poremećajem postoji neurološka disfunkcija, to jest...
ADHD kod djece u primarnom obrazovanju
ADHD kod djece u primarnom obrazovanju
Mirna Ivić
ADHD (attention deficit, hiperactivity disorder), tj. deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj jedan je od najčešćih dječjih poremećaja u ponašanju. Kroz povijest mijenjali su se brojni nazivi i etiološke pretpostavke poremećaja. Jedne od pretpostavki uzroka poremećaja su organski problemi te razna oštećenja mozga (posljedice virusne infekcije i sl.). Suprotno tom mišljenju, postoje istraživanja koja uzroke poremećaja nalaze u socijalnim faktorima: obitelji, emocionalnim...
ADHD u djece predškolske dobi
ADHD u djece predškolske dobi
Tatjana Kokot
Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću- ADHD jedan je od najučestalijih dječjih teškoća u razvoju. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakterizira povećana hiperaktivnost, nepažnja te impulzivnost. O njemu ovisi kvaliteta života i konstantno je prisutan u dječjoj dobi. Dijete kojem je dijagnosticiran ADHD ne može mirno sjediti, nemirno je, stalno se mora kretati, teško se koncentrira, udara drugu djecu, teško kontrolira nagone, impulzivno je. Djeca s...
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Katrina Šagadin
U današnje vrijeme ljudi postaju svjesniji da agresivnost kod djece postaje sve veći problem i sukladno tome posvećuju joj više pažnje. Provedena su mnoga istraživanja koja nam nastoje objasniti uzroke nastanka agresivnog ponašanja i pomoći u svladavanju tih problema. Osnovna podjela uzroka je na biološke, psihičke i socijalne faktore pri čemu su biološki faktori odgovorni za rani razvoj agresivnosti, a njen daljnji razvoj određen je psihosocijalnim faktorima. Agresivnost...
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Suzana Matejaš
SAŽETAK U ovom radu naglasak je na teoretskoj konstrukciji pojma agresivnosti kod djece rane i predškolske dobi, obiteljskoj pozadini i uzrocima takvog ponašanja. Pokušavaju se dati konkretni odgovori na pitanja, kako kao odgojitelj prevenirati takva ponašanja u odgojnoj skupini te kako reagirati ako ipak dođe do agresivnih ispada. U osnovi je agresivnost nagon koji se, ako je odgojem oplemenjen, pretvara u borbenost i hrabrost, a ako nije dovodi do nasilja prema osobama,...
Agresivnost kod djece školske dobi
Agresivnost kod djece školske dobi
Sarah Bećirović
U današnje vrijeme agresivnost u školi je sve učestalija i sve više uznemirava cjelokupno društvo. Škola se sve više pretvara u obrazovnu instituciju pri čemu se najviše inzistira na učenikovom znanju zaboravljajući na prijeko potreban odgoj djece i izgrađivanje njihovih stavova. Za učitelje i roditelje agresivno ponašanje djeteta veliki je problem i stvara velike poteškoće kako u nastavi, tako i domovima te djece. Stoga se stalno traže načini kako pomoći agresivnom...
Agresivnost u predškolskoj dobi
Agresivnost u predškolskoj dobi
Mirna Mikuljan
Pojam agresije možemo pronaći u svakodnevnom govoru te je ona vrlo složen fenomen koji se istraživao kroz dugi niz godina i iznosio kroz različite teorije. Pregledom definicija i teorija agresivnosti saznajemo da se većina autora slaže da agresija predstavlja nanošenje štete nekoj drugoj osobi, ali se svi autori ne slažu je li agresija izvedena s nekom namjerom. Najvažnije teorije kojima smo posvetili pažnju su instinktivističke teorije, situacijske teorije, teorije...
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Andrea Pavliš
Izvanučioničkom nastavom moguće je ostvariti gotovo sve nastavne sadržaje Prirode i društva. Cilj takvog oblika nastave je učenikovo neposredno otkrivanje prirode te primjena stečenih znanja u neposredno životnoj stvarnosti u kojoj se učenici susreću s prirodom i kulturnim okolnostima te ljudima koji u njoj žive. Cilj ovog rada je istražiti ponude agroturističkih destinacija Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi se utvrdile mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave...
Alkoholizam u mladih
Alkoholizam u mladih
Sara Hdagha
Konzumiranje alkohola ima iznimno dugu povijest. Tijekom povijesti alkohol je prisutan u brojnim društvima što se održalo do današnjih dana. No, suvremeno društvo suočava se sa velikim problemom zlouporabe alkohola kod mlade populacije. Mladi počinju sve ranije i sve češće konzumirati alkohol. Stoga je konzumiranje alkoholnih pića postao društveni problem koji treba rješavati na svim društvenim razinama. Najučinkovitije rezultate može dati prevencija jer prevencijom se...
Analiza potreba uvođenja predmeta informatike u osnovnom obrazovanju
Analiza potreba uvođenja predmeta informatike u osnovnom obrazovanju
Nikita Vrbanec
„Ljudi više ne ţele samo kupovati osobna računala. Ţele doznati što mogu s njima učiniti, i mi ćemo im pokazati upravo to.“ (Steve Jobs) (Gallo, 2011:173). Naše su škole računalno slabo opremljene, nije dostupan internet, a ni prema nastavnom planu i programu informatika kao predmet nije obavezna u osnovnom obrazovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutačno radi na tome i u planu je uvesti informatiku kao obavezan predmet za 5. i 6. razrede 2018./2019. školske ...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Iva Pušić
Znanstveni članci namijenjeni su određenom području ili struci i posvećeni temama vezanima uz to područje, te pokazuju trendove i iznose najnovija istraživanja i analize. Njima svakako pripadaju i znanstveni članci odgojiteljske struke, pa tako i oni koji se bave nepoželjnim oblicima ponašanja djece predškolske dobi. Cilj je ovoga završnog rada analiza stručnih termina specifičnih za navedenu tematiku odgojiteljske struke i stila izražavanja u odabranim znanstvenim člancima na...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Ivana Pavlović
Znanstveni članci uglavnom pripadaju određenom polju ili struci te govore o problematici vezanoj uz to područje. Čitajući članke, kroz analizu određenih tema, doznajemo koja su aktualna istraživanja i trendovi prisutni. Budući da odgojiteljska struka u novije vrijeme dobiva sve veći značaj, objavljuju se brojni članci vezani uz navedeno područje. Kompleksnost odgojiteljske struke očituje se u neiscrpnim temama vezanima uz rast i razvoj djeteta rane i predškolske dobi. Sukladno...

Pages