Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Pregledavanje radova u statusu "Pristup korisnicima matične ustanove"

Vanjski korisnici i korisnici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu mogu pregledavati sve radove u otvorenom pristupu objavljene u ovom digitalnom repozitoriju. Pregledavanje radova s ograničenim pristupom u statusu "Pristup korisnicima matične ustanove" moguće je samo korisnicima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nakon prijave u repozitorij s AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Subscribe to Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu RSS