Pages

A Look at Education in India and Croatia: A Case Study
A Look at Education in India and Croatia: A Case Study
Vanja Vučković
Every society has its own set of practices, ideologies and values which we call culture. Culture is transmitted from the elders to the young and it is unavoidable part of education. Education can be carried out through informal upbringing or specialized institutions like schools. Schools are supposed to act according to the national curriculum of a country. Apart from the national curriculum, schools also act through „the hidden curriculum“. The hidden curriculum is a term that refers to...
ADHD
ADHD
Dona Sokolović
Sve prisutniji problem u današnje vrijeme je problem djece s poremećajem pažnje i nemirom. Razlog tome su različiti utjecaji okoline koji ponekad poprilično negativno utječu na dijete i njegovu promjenu ponašanja, a često mogu biti okidač za razvoj ozbiljnijih poremećaja. Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD) je razvojni poremećaj s izraženim simptomima nepažnje i/ili hiperaktivnosti/impulzivnosti. Kod djece s ADHD poremećajem postoji neurološka disfunkcija, to jest...
ADHD kod djece u primarnom obrazovanju
ADHD kod djece u primarnom obrazovanju
Mirna Ivić
ADHD (attention deficit, hiperactivity disorder), tj. deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj jedan je od najčešćih dječjih poremećaja u ponašanju. Kroz povijest mijenjali su se brojni nazivi i etiološke pretpostavke poremećaja. Jedne od pretpostavki uzroka poremećaja su organski problemi te razna oštećenja mozga (posljedice virusne infekcije i sl.). Suprotno tom mišljenju, postoje istraživanja koja uzroke poremećaja nalaze u socijalnim faktorima: obitelji, emocionalnim...
ADHD u djece predškolske dobi
ADHD u djece predškolske dobi
Tatjana Kokot
Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću- ADHD jedan je od najučestalijih dječjih teškoća u razvoju. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakterizira povećana hiperaktivnost, nepažnja te impulzivnost. O njemu ovisi kvaliteta života i konstantno je prisutan u dječjoj dobi. Dijete kojem je dijagnosticiran ADHD ne može mirno sjediti, nemirno je, stalno se mora kretati, teško se koncentrira, udara drugu djecu, teško kontrolira nagone, impulzivno je. Djeca s...
Agresivno ponašanje djece predškolske dobi
Agresivno ponašanje djece predškolske dobi
Stella Cerovac
Agresivno ponašanje je vrlo složena pojava i uobičajen je dio dječjeg razvoja, koji se pojavljuje u različitim oblicima. Svakim danom je sve više djece koja pokazuju neprihvatljiva ponašanja, posebno agresivno. Iskazuju ga u raznim situacijama, najčešće u obitelji i odgojno-obrazovnim ustanovama, tj. vrtiću. Agresivno ponašanje je društveno neprihvatljivo ponašanje koje ima namjeru da se ljudima ili imovini nanese šteta i u predškolskoj dobi je najizraženija. Od svih oblika...
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Katrina Šagadin
U današnje vrijeme ljudi postaju svjesniji da agresivnost kod djece postaje sve veći problem i sukladno tome posvećuju joj više pažnje. Provedena su mnoga istraživanja koja nam nastoje objasniti uzroke nastanka agresivnog ponašanja i pomoći u svladavanju tih problema. Osnovna podjela uzroka je na biološke, psihičke i socijalne faktore pri čemu su biološki faktori odgovorni za rani razvoj agresivnosti, a njen daljnji razvoj određen je psihosocijalnim faktorima. Agresivnost...
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Suzana Matejaš
SAŽETAK U ovom radu naglasak je na teoretskoj konstrukciji pojma agresivnosti kod djece rane i predškolske dobi, obiteljskoj pozadini i uzrocima takvog ponašanja. Pokušavaju se dati konkretni odgovori na pitanja, kako kao odgojitelj prevenirati takva ponašanja u odgojnoj skupini te kako reagirati ako ipak dođe do agresivnih ispada. U osnovi je agresivnost nagon koji se, ako je odgojem oplemenjen, pretvara u borbenost i hrabrost, a ako nije dovodi do nasilja prema osobama,...
Agresivnost kod djece školske dobi
Agresivnost kod djece školske dobi
Sarah Bećirović
U današnje vrijeme agresivnost u školi je sve učestalija i sve više uznemirava cjelokupno društvo. Škola se sve više pretvara u obrazovnu instituciju pri čemu se najviše inzistira na učenikovom znanju zaboravljajući na prijeko potreban odgoj djece i izgrađivanje njihovih stavova. Za učitelje i roditelje agresivno ponašanje djeteta veliki je problem i stvara velike poteškoće kako u nastavi, tako i domovima te djece. Stoga se stalno traže načini kako pomoći agresivnom...
Agresivnost u predškolskoj dobi
Agresivnost u predškolskoj dobi
Mirna Mikuljan
Pojam agresije možemo pronaći u svakodnevnom govoru te je ona vrlo složen fenomen koji se istraživao kroz dugi niz godina i iznosio kroz različite teorije. Pregledom definicija i teorija agresivnosti saznajemo da se većina autora slaže da agresija predstavlja nanošenje štete nekoj drugoj osobi, ali se svi autori ne slažu je li agresija izvedena s nekom namjerom. Najvažnije teorije kojima smo posvetili pažnju su instinktivističke teorije, situacijske teorije, teorije...
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Andrea Pavliš
Izvanučioničkom nastavom moguće je ostvariti gotovo sve nastavne sadržaje Prirode i društva. Cilj takvog oblika nastave je učenikovo neposredno otkrivanje prirode te primjena stečenih znanja u neposredno životnoj stvarnosti u kojoj se učenici susreću s prirodom i kulturnim okolnostima te ljudima koji u njoj žive. Cilj ovog rada je istražiti ponude agroturističkih destinacija Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi se utvrdile mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave...
Aktualni problemi naglasne norme u hrvatskome jeziku
Aktualni problemi naglasne norme u hrvatskome jeziku
Ivana Mišković
Jedna od četiriju osnovnih normi hrvatskoga standardnoga jezika kojom se definiraju naglasci jest pravogovorna ili ortoepska norma. Pravogovor ili ortoepija podrazumijeva pravilan izgovor, odnosno označava normiran sustav izgovora riječi i naglasnih cjelina standardnoga jezika. Naglasak ili prozodija je isticanje pojedinoga sloga u riječi. U standarnome hrvatskome jeziku postoje četiri vrste naglasaka, i to dva koja obilježavaju uzlazni ton; kratkouzlazni i dugouzlazni te dva za...
Alkoholizam u mladih
Alkoholizam u mladih
Sara Hdagha
Konzumiranje alkohola ima iznimno dugu povijest. Tijekom povijesti alkohol je prisutan u brojnim društvima što se održalo do današnjih dana. No, suvremeno društvo suočava se sa velikim problemom zlouporabe alkohola kod mlade populacije. Mladi počinju sve ranije i sve češće konzumirati alkohol. Stoga je konzumiranje alkoholnih pića postao društveni problem koji treba rješavati na svim društvenim razinama. Najučinkovitije rezultate može dati prevencija jer prevencijom se...

Pages