Pages

ADHD u djece predškolske dobi
ADHD u djece predškolske dobi
Tatjana Kokot
Poremećaj pažnje s hiperaktivnošću- ADHD jedan je od najučestalijih dječjih teškoća u razvoju. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakterizira povećana hiperaktivnost, nepažnja te impulzivnost. O njemu ovisi kvaliteta života i konstantno je prisutan u dječjoj dobi. Dijete kojem je dijagnosticiran ADHD ne može mirno sjediti, nemirno je, stalno se mora kretati, teško se koncentrira, udara drugu djecu, teško kontrolira nagone, impulzivno je. Djeca s...
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Agresivno ponašanje djece u predškolskoj dobi
Katrina Šagadin
U današnje vrijeme ljudi postaju svjesniji da agresivnost kod djece postaje sve veći problem i sukladno tome posvećuju joj više pažnje. Provedena su mnoga istraživanja koja nam nastoje objasniti uzroke nastanka agresivnog ponašanja i pomoći u svladavanju tih problema. Osnovna podjela uzroka je na biološke, psihičke i socijalne faktore pri čemu su biološki faktori odgovorni za rani razvoj agresivnosti, a njen daljnji razvoj određen je psihosocijalnim faktorima. Agresivnost...
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Agresivnost kod djece predškolske dobi
Suzana Matejaš
SAŽETAK U ovom radu naglasak je na teoretskoj konstrukciji pojma agresivnosti kod djece rane i predškolske dobi, obiteljskoj pozadini i uzrocima takvog ponašanja. Pokušavaju se dati konkretni odgovori na pitanja, kako kao odgojitelj prevenirati takva ponašanja u odgojnoj skupini te kako reagirati ako ipak dođe do agresivnih ispada. U osnovi je agresivnost nagon koji se, ako je odgojem oplemenjen, pretvara u borbenost i hrabrost, a ako nije dovodi do nasilja prema osobama,...
Agresivnost kod djece školske dobi
Agresivnost kod djece školske dobi
Sarah Bećirović
U današnje vrijeme agresivnost u školi je sve učestalija i sve više uznemirava cjelokupno društvo. Škola se sve više pretvara u obrazovnu instituciju pri čemu se najviše inzistira na učenikovom znanju zaboravljajući na prijeko potreban odgoj djece i izgrađivanje njihovih stavova. Za učitelje i roditelje agresivno ponašanje djeteta veliki je problem i stvara velike poteškoće kako u nastavi, tako i domovima te djece. Stoga se stalno traže načini kako pomoći agresivnom...
Agresivnost u predškolskoj dobi
Agresivnost u predškolskoj dobi
Mirna Mikuljan
Pojam agresije možemo pronaći u svakodnevnom govoru te je ona vrlo složen fenomen koji se istraživao kroz dugi niz godina i iznosio kroz različite teorije. Pregledom definicija i teorija agresivnosti saznajemo da se većina autora slaže da agresija predstavlja nanošenje štete nekoj drugoj osobi, ali se svi autori ne slažu je li agresija izvedena s nekom namjerom. Najvažnije teorije kojima smo posvetili pažnju su instinktivističke teorije, situacijske teorije, teorije...
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Agroturizam Bjelovarsko-bilogorske županije i mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave
Andrea Pavliš
Izvanučioničkom nastavom moguće je ostvariti gotovo sve nastavne sadržaje Prirode i društva. Cilj takvog oblika nastave je učenikovo neposredno otkrivanje prirode te primjena stečenih znanja u neposredno životnoj stvarnosti u kojoj se učenici susreću s prirodom i kulturnim okolnostima te ljudima koji u njoj žive. Cilj ovog rada je istražiti ponude agroturističkih destinacija Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi se utvrdile mogućnosti organiziranja izvanučioničke nastave...
Alkoholizam u mladih
Alkoholizam u mladih
Sara Hdagha
Konzumiranje alkohola ima iznimno dugu povijest. Tijekom povijesti alkohol je prisutan u brojnim društvima što se održalo do današnjih dana. No, suvremeno društvo suočava se sa velikim problemom zlouporabe alkohola kod mlade populacije. Mladi počinju sve ranije i sve češće konzumirati alkohol. Stoga je konzumiranje alkoholnih pića postao društveni problem koji treba rješavati na svim društvenim razinama. Najučinkovitije rezultate može dati prevencija jer prevencijom se...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku kojima se opisuju nepoželjni oblici ponašanja i njihovih utjecaja na interakciju djece predškolske dobi
Iva Pušić
Znanstveni članci namijenjeni su određenom području ili struci i posvećeni temama vezanima uz to područje, te pokazuju trendove i iznose najnovija istraživanja i analize. Njima svakako pripadaju i znanstveni članci odgojiteljske struke, pa tako i oni koji se bave nepoželjnim oblicima ponašanja djece predškolske dobi. Cilj je ovoga završnog rada analiza stručnih termina specifičnih za navedenu tematiku odgojiteljske struke i stila izražavanja u odabranim znanstvenim člancima na...
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Analiza stručnih termina na engleskome jeziku u kojima se opisuje agresivno ponašanje u djece rane i predškolske dobi
Ivana Pavlović
Znanstveni članci uglavnom pripadaju određenom polju ili struci te govore o problematici vezanoj uz to područje. Čitajući članke, kroz analizu određenih tema, doznajemo koja su aktualna istraživanja i trendovi prisutni. Budući da odgojiteljska struka u novije vrijeme dobiva sve veći značaj, objavljuju se brojni članci vezani uz navedeno područje. Kompleksnost odgojiteljske struke očituje se u neiscrpnim temama vezanima uz rast i razvoj djeteta rane i predškolske dobi. Sukladno...
Analiza udžbenika za premet Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole
Analiza udžbenika za premet Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole
Ivana Žarinac
Pojavom prvih škola na našim područjima pojavljuje se i nastava glazbe. Doduše, isprva samo u obliku pjevanja. Od tada, nastava glazbenog se mijenja, proširuje sadržajno te mijenja svoj naziv. Tako se poslije Pjevanja naziv predmeta mijenja u Muzički odgoj pa u Glazbeni odgoj te na poslijetku dobiva današnji naziv Glazbena kultura. Školske godine 2006./2007. na snagu stupa Hrvatski nacionalni obrazovni standard i od tada se Glazbena kultura po sadržaju i nazivu sve do danas ne...
Anglizmi u medijima
Anglizmi u medijima
Romana Kišić
Autorica pristupa anglizmima u hrvatskom jeziku služeći se korpusom skupljenim iz medijskog nazivlja, područjem u kojem je zabilježen velik broj anglizama. To područje je odabrano jer su anglizmi u njemu često upotrebljavani, što zbog dolaska novih riječi, što zbog samih medija koji imaju veliku ulogu u širenju stranih riječi. Upravo su anglizmi odabrani za analizu jer engleski jezik danas se ubrzano širi, svakodnevno smo mu izloženi, a ...
Antonio Vivaldi
Antonio Vivaldi
Marta Vojvoda
Završni rad obuhvaća djela Antonija Vivaldija, skladatelja barokne glazbe. Za Vivaldija se može reći da je bio vrlo svestran glazbenik jer je bio dirigent, violinist, pedagog, skladatelj i organizator. Postao je skladatelj konzervatorija ˝Ospedalle della Pieta˝ (sirotište u Veneciji). Tamo je podučavao djevojčice sviranje violine. Pisao je koncerte, crkvenu i svjetovnu glazbu te opere i serenade. Od svih njegovih djela najviše treba istaknuti njegov ciklus od četiri koncerta pod...

Pages