diplomski rad
Utjecaj dodatne tjelesne aktivnosti na efikasnost usvajanja motoričkih znanja

Ines Tonkli (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet
Katedra za kineziološku edukaciju